ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหินกอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730240
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010241
รหัส Obec 6 หลัก :
  730240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหินกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokehingong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกหินกอง
ตำบล :
  หนองสูงใต้
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  0910647392
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  kokhinkongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหินกอง


นายทองพูล ไตรยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินกอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน