ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730241
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010234
รหัส Obec 6 หลัก :
  730241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเป้าป่าแสด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaopasaed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเป้า
ตำบล :
  บ้านเป้า
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  042642650
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  paopasaed@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีวงศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด


นายสโมสอน หนองสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน