ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730242
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010235
รหัส Obec 6 หลัก :
  730242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านภู
ตำบล :
  บ้านเป้า
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  042642628
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  banpusch@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  338
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:10:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภู


นายวิบูลย์ ทิพย์ลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน