ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730243
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010240
รหัส Obec 6 หลัก :
  730243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแวง
ตำบล :
  หนองสูงใต้
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  042-642837
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  chunfon77@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  338
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสูงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:58:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแวง


นายชวนชัย ท้าวบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน