ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730244
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010242
รหัส Obec 6 หลัก :
  730244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุบปึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lubepueng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหลุบปึ้ง
ตำบล :
  หนองสูงใต้
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีวงศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสูงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง


นายชา ท่าประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน