ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730245
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  730245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlaonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเหล่าน้อย
ตำบล :
  หนองสูงใต้
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  Ppipatss@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีวงศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสูงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย


นายพิพัฒน์ แสมโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน