ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730246
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  730246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าป่าเป้ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlaopaped
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเหล่าป่าเป้ด
ตำบล :
  นาโสก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ตุลาคม 2545
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด


นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน