ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730270
รหัส Smis 8 หลัก :
  49012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  730270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำบกวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khambok Wittayakan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำบก
ตำบล :
  คำบก
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042663070
โทรสาร :
  042663070
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/06/2530
อีเมล์ :
  KBW2530.hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอีหนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:00:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร


นายธวัช สุขบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน