ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130001
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  130001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศรีบัวเงิน
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-115641
โทรสาร :
  053-115641
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2513
อีเมล์ :
  tasalaschoolcm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าศาลา


นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน