ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130002
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  130002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนจั่นพัฒนา
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-248690
โทรสาร :
  053-248690
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  donchanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:13:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนจั่น


นายยงยุทธ ขัดผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน