ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130003
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  130003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองป่าครั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongpakhrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านหนองป่าครั่ง -
ตำบล :
  หนองป่าครั่ง
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-244290
โทรสาร :
  053-244290
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2581
อีเมล์ :
  npk50010029@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:57:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง


นายปัญญา บุญมาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน