ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130004
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  130004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Banbuakkroknoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบวกครกน้อย
ตำบล :
  หนองป่าครั่ง
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053116812
โทรสาร :
  053116812
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองป่าครั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย


นายดำรง มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน