ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130005
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  130005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสาหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsaohin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเสาหิน
ตำบล :
  หนองหอย
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-140174
โทรสาร :
  053140174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  watsaohinschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:37:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสาหิน


นายวิทยา คำฮอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน