ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมืองสาตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130006
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  130006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเมืองสาตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmuangsart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเมืองสาตร
ตำบล :
  หนองหอย
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-278568
โทรสาร :
  053141472
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2472
อีเมล์ :
  m_muangsart@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:58:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเมืองสาตร


นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน