ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130007
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  130007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban choengdoi suthep
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเชิงดอยสุเทพ
ตำบล :
  สุเทพ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053-328376
โทรสาร :
  053-328376
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:34:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ


นายวัลลภ เครือกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน