ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนดอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130008
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  130008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนดอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsuandok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านชุมชนสวนดอก
ตำบล :
  สุเทพ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053278617
โทรสาร :
  053808739
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  wsd_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนดอก


นายประเทือง ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน