ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130009
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  130009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านสันลมจอย
ตำบล :
  สุเทพ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053-329198
โทรสาร :
  053329198
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  admin@bpnschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย


นายชูศักดิ์ เนียมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน