ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130011
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  130011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนปิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonpin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนปิน
ตำบล :
  แม่เหียะ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50100
โทรศัพท์ :
  053-277011
โทรสาร :
  053277011
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  donpin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 09:21:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนปิน


นางพัชรา ชัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน