ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130012
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  130012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศิริมังคลาจารย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SIRIMONGKALAJAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตำหนัก
ตำบล :
  แม่เหียะ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50100
โทรศัพท์ :
  053-273498
โทรสาร :
  053-273498
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กรกฎาคม 2509
อีเมล์ :
  sriri_01@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหียะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:45:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์


นางรัตนาภรณ์ นันทะเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน