ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130014
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  130014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaopoloung1 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดอยปุย
ตำบล :
  สุเทพ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053-440501
โทรสาร :
  053-440501
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  ballba007@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1


นางสาววาริญญ ใจทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน