ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130015
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  130015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangwanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดอยสุเทพ
ตำบล :
  สุเทพ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053295015
โทรสาร :
  053295015
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ึ7 สิงหาคม 2507
อีเมล์ :
  swschoolcm1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08:25:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา


นายพลภัทร อัชนคัมภีร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน