ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเนห์รู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130016
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  130016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีเนห์รู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srinehru
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขุนช่างเคี่ยน
ตำบล :
  ช้างเผือก
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  096-6975959
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/07/2517
อีเมล์ :
  srinehru117@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงใหม่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างเผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีเนห์รู


นายเกรียงไกร ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเนห์รู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน