ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130017
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  130017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่างเคี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchangkian School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านช่างเคี่ยน
ตำบล :
  ช้างเผือก
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-214224
โทรสาร :
  053214224
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2481
อีเมล์ :
  schoolck2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน


นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน