ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130018
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  130018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจ็ดยอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjedyod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเลขที่ 96
ตำบล :
  ช้างเผือก
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053216196
โทรสาร :
  053216196
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  watjedyschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างเผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด


นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน