ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130019
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  130019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดข่วงสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhuangsing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านข่วงสิงห์
ตำบล :
  ช้างเผือก
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-211616
โทรสาร :
  053-211616
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  watkhuangsingschool001@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างเผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:46:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์


นายสิปปภาส ชุ่มมะโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2