ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130020
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  130020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าตัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpaton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้านป่าตัน
ตำบล :
  ป่าตัน
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-220770
โทรสาร :
  053220770
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  wptschool2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าตัน


นายสงวน อินทร์ไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน