ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130021
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  130021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbaantormaunglung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  ป่าตัน
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-110192
โทรสาร :
  053-110192
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  baantor_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองเชียงใหม่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 23:44:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง


นางมณทิรา ตรีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน