ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130022
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  130022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าข่อยใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpakoitai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าข่อยใต้
ตำบล :
  สันผีเสื้อ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-379190
โทรสาร :
  053379190
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันผีเสื้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้


นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน