ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130023
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  130023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดร้องอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADRONGOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านร้องอ้อ
ตำบล :
  สันผีเสื้อ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-110529
โทรสาร :
  053-110529
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2481
อีเมล์ :
  school@rongor.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อ.เมืองเชียงใหม่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันผีเสื้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดร้องอ้อ


นายศรีคราม ปิจมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน