ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130024
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  130024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthaduea community school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าเดื่อ
ตำบล :
  สันผีเสื้อ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-115177
โทรสาร :
  053115177
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันผีเสื้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ


นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน