ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขะจาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130025
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  130025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขะจาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Kha Chao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านขะจาว
ตำบล :
  ฟ้าฮ่าม
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-240288
โทรสาร :
  053240288
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พ.ค.2470
อีเมล์ :
  watkajaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟ้าฮ่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 23:20:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขะจาว


นายอภิชาติ วงศ์คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน