ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130026
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  130026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaluksansai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสันทราย
ตำบล :
  สันผีเสื้อ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50300
โทรศัพท์ :
  053-244255
โทรสาร :
  053244255
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  thaluksansai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันผีเสื้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย


นายศักดา ศักดิ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน