ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130028
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  130028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าแดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpadad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านป่าแดด
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50100
โทรศัพท์ :
  053447331
โทรสาร :
  053447331
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  Padadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:28:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าแดด


นายสมพร ใจคำปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน