ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130029
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  130029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังสิงห์คำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangsingkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังสิงห์คำ
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50100
โทรศัพท์ :
  053368373
โทรสาร :
  053368373
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ค. 2481
อีเมล์ :
  wskschool2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:05:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ


นายทวี สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน