ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130030
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  130030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเชียงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBAAN CHAINGMAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน135 ถ.ราชมรรคา
ตำบล :
  พระสิงห์
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053278427
โทรสาร :
  053277010
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  info@abcm.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครเชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่


นายสวงษ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน