ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุทธิโศภน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130031
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  130031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทธิโศภน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  puttisopon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  พระสิงห์
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053-277609
โทรสาร :
  053-274418
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2468
อีเมล์ :
  school109@Chiangmaiarea
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุทธิโศภน


ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน