ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130042
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050015
รหัส Obec 6 หลัก :
  130042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากทางท่าลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKTANGTALEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองห่าย
ตำบล :
  ข่วงเปา
อำเภอ :
  จอมทอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053-369627
โทรสาร :
  053369627
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  thaleeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:52:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่


นายจำเนียร ไตรมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน