ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130086
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  130086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่นะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaena
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยโจ้
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-455072
โทรสาร :
  053455072
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  banmaenaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:26:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่นะ


นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน