ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130089
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  130089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่อ้อใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  meaaornai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแม่อ้อใน
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลแม่นะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  97 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 17:08:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน


นางสาววรรณา เอกตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน