ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130104
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  130104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาหวาย
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-046373
โทรสาร :
  053046373
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  bannawaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลเมืองนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:37:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหวาย


ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน