ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130111
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  130111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเมืองงาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOOMCHON BAN MUANGNGAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเมืองงาย
ตำบล :
  เมืองงาย
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-375122
โทรสาร :
  035-375122
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2466
อีเมล์ :
  muangngai57@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลเมืองงาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองงาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 19:54:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย


นายบรรเจิด วิมลสุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน