ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130115
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  130115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaysaikaow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยทรายขาว
ตำบล :
  ทุ่งข้าวพวง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค.2511
อีเมล์ :
  wasin.sin18@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนทุ่งข้าวพวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งข้าวพวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 08:45:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว


นายประภาส เกาะกาใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน