ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130121
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  130121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มิตรมวลชนเชียงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mitmuanchonchiangmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านใหม่สามัคคี
ตำบล :
  ปิงโค้ง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  0801314061
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2524
อีเมล์ :
  mitmuanchon1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 11:16:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่


นายสำราญ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน