ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130123
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  130123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองคอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหลวง
ตำบล :
  เมืองคอง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  0800428826
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2471
อีเมล์ :
  Muangkong_173@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองคอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองคอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:15:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองคองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน