ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130128
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030030
รหัส Obec 6 หลัก :
  130128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอรุโณทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banarunothai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านอรุโณทัย
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-045557
โทรสาร :
  053045556
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  banarunothai.cm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:59:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย


นายจรัล ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน