ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130131
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  130131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โครงการหลวงแกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krongkranluangkaenoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแกน้อย
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  0933043044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบล เมืองนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  77 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13:02:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย


นายประสงค์ ต๊ะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน