ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขุย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130134
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  130134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าขุย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakhui school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าขุย
ตำบล :
  สันปูเลย
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ย. 2477
อีเมล์ :
  50010069@chiangmaiarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันปูเลย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันปูเลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าขุย


นางพิมพ์ใจ ยานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขุย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน