ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130138
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  130138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเสร้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpasao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสันทราย
ตำบล :
  สันปูเลย
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-887223
โทรสาร :
  053887223
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01102478
อีเมล์ :
  pasao_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสันปูเลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:57:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า


นายณรงค์ เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2