ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130139
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  130139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban bor hin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบ่อหิน
ตำบล :
  ตลาดขวัญ
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-484564
โทรสาร :
  053484564
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  schoolbbh54@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดขวัญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อหิน


นางศิวาภรณ์ วรรณภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน