ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130140
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  130140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางน้ำถุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban pangnamthu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยหม้อ
ตำบล :
  ป่าเมี่ยง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  0658682351
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  banpangnamthu.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ


นายสอาด คำรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน